Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

NTBGLOBAL.COM Kullanım Sözleşmesi

LÜTFEN BELGEDEKİ ŞARTLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.

Bu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.ntbglobal.com tek kaynak adresiyle (“Site”) tanımıyla betimlenen ntbglobal.com web sitesinin kullanımınızla ilgili şartları tanımlar. Bu Sözleşme sizinle site kullanıcısı olarak (“Kullanıcı”) ve ntbglobal.com sahibi MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI (ntbglobal.com ) arasında yapılmıştır.

 

 • 1-Kullanım Şartlarının Kabulü ve Uygulaması
 • 1.1 Bu Sözleşmenin amacına binaen, bir Kullanıcı bu siteye herhangi bir amaçla ulaşabilen herhangi bir kişidir, ki Ntbglobal.com’a üye olarak kayıt yapmıştır veya özel servislerden yararlanmak (Üyelik Paketlerinden) için Kısa Süreliğine  ücretsiz  üye kaydını kulanıma açmıştır. Bir Kullanıcı bir kişiyi barındırır ki hem bu siteyi kullanır ve hem de güncel veya açık yetkili bir kaynak tarafından belirtilen herhangi bir yasal varlığı vardır.
 • 1.2 Siteye erişim veya Site kullanımıyla, bu Sözleşmede bir Kullanıcı olarak zikredilen şartları kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşmenin şartlarıyla hesabınıza erişim, sitenin kullanımı ve herhangi bir yükseltme, düzeltme, ekleme ve değişiklik haklarına sahip olacaksınız. Eğer tüm bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Siteyi kullanmayınız.
 • 1.3 Bu Sözleşme her bir Ücretli Servise (aşağıda belirtilen), benzer olarak sağlanan özel Ücretli Servislere uygulanabilen herhangi şartlara ilaveten uygulanır, bununla birlikte (a) benzer Ücretli Servislere uygulanabilen şartların sağlanmasıyla bu Sözleşmenin sağlanması arasında oluşabilecek herhangi bir ihtilaf veya tutarsızlık durumunda, benzer sorunlar (açıkça anlaşılmış veya sağlanmış haricinde) Ntbglobal.com ve/veya iştiraklerinin yapısına uygun usullerle çözülebilecektir; ve (b) sadece benzer ihtilaf veya tutarsızlığın çözülemediği durumda, benzer özel Ücretli Servislere uygulanan şartların sağlanması hükmü geçerlidir
 • 1.4 Ntbglobal.com bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda Sitede güncellenmiş ve yeniden beyan edilmiş Sözleşme olarak yayınlayarak güncelleyebilir. Düzenlenmiş Sözleşme yayınlandığı andan itibaren geçerlidir. Bu sözleşme en son 14.06.2021 tarihinde düzenlenmiştir. MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI.’nın düzenlenmiş Sözleşmeyi mail oluyla postalaması ve sizin Siteyi devam eden kullanımınız düzenlenmiş olan sözleşme terimlerini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Sözleşme Ntbglobal.com’un resmi yetkilisinin izni veya yetkisi dışında değiştirilemez.
 • 2-Ücretli Servisler
 • 2.1 Siteye erişim ve özelliklerin kullanımı tüm üyelere açıktır. Kısa Dönemli Ücretsizdir. Bununla birlikte, Ntbglobal.com önceden haber vermeksizin Site özelliklerinin veya belli alanların (Ücretli Servisler) erişimini ödemeli Kullanıcılara veya özel kayıt işlemine sahip Kullanıcılara özgü olmak üzere sınırlandırabilir. Bu Ücretli Servislere erişim ve kullanım şartları bu Sözleşmeye ilaveten aşağıda belirtilen ayrı anlaşmalar başlığındaki şartlarla belirlenmiştir.
 • 2.2 MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI., Ntbglobal.com sitesinin haklarını korumak amacıyla herhangi bir kullanıcı için Ücretsiz ve  Ücretli Servisleri durdurabilir veya kapatabilir.
 •  
 • 3-Genel Kullanıcılar
 • 3.1 Kullanıcılar bu Siteyi şahsi işleri ve dahili işlemler için kullanabilirler. Her bir Kullanıcı şunu kabul eder ki; Sitede yer alan herhangi bilgi, yazı, resim, video, klipler, klasörler, dosyalar, veritabanları veya listelenen bilgileri, tekrar satmak ve dağıtmak amacıyla (Ntbglobal.com içeriğini) site üzerinden veya toplu e-posta gönderim yoluyla veya Ntbglobal.com’i zor durumda bırakacak bir iş ilişkisi için kopyalayamaz, kullanamaz, indiremez. Aksi halde Ntbglobal.com’u ticari olarak kötüye kullanılmış olur. Ntbglobal.com içeriğinin direkt veya dolaylı olarak bir toplama, derleme, veritabanı veya klasörün (robotlarla, örümceklerle, otomatik cihazlarla veya manuel olarak) oluşturulması veya derlenmesi için Site üzerinden sistematik yenilenmesi, sistematik olarak yenilenmesi Ntbglobal.com’in yazılı izni olmaksızın yasaklanmıştır. İlaveten, içeriğin veya malzemelerin herhangi bir amaç için kullanımı bu Sözleşmede özellikle belirtilmedikçe yasaklanmıştır.
 • 3.2 Ntbglobal.com sitesinde görüntülenen içeriklerden bazıları 3. şahıslar (“Üçüncü Şahıs İçerikleri”) tarafından sağlanır veya postalanır. Ntbglobal.com üçüncü şahısların içerikleri konusunda yetkili değildir, bununla birlikte anonim kullanıcılar veya ücretli içerik sağlayıcılar tarafından sağlananlar dahil. Ne Ntbglobal.com ve ne de bizim iştiraklerimiz, yöneticiler, elemanlar veya çalışanlarımız benzer bir üçüncü şahıs firmasıyla, Üçüncü Şahıs İçeriğinin Site’de görüntülenmesinin etkisini kullanarak herhangi bir satış acenteliği ilişkisine girmezler.
 • 3.3 Ntbglobal.com, Üçüncü Şahısların web sayfalarına bağlantı veren hiperlinklerle (kelime, banner, kanal vb) sağlanan servisler, ürünler, içeriklere erişim için Kullanıcılara izin verebilir. Siz bu tür sitelerin kullanım şartlarını veya gizlilik şartlarını, bu sitelerin kullanmadan önce dikkatlice okumanız konusunda sizi uyarırız. Kullanıcı bilir ki Ntbglobal.com üçüncü şahısların web sayfalarını kontrol edemez, sitelerini gözlemleyemez ve Ntbglobal.com bu tür siteler veya bunlar tarafından sağlanan herhangi bir içerik, ürünler veya servisler hakkında hiç kimseye karşı yükümlü veya sorumlu değildir.
 • 3.4  Sitedeki iletişim kanalları üzerinden Kullanıcılar tarafından gönderilen mesajlar veya bilgiler veya Siteden sağlanan adreslere gönderilen mektuplar, fakslar veya e-postalar, aşağıda Bölüm 5.5’in maddelerinde tanımlanan içeriklerden herhangi birini içermemelidir.
 • 3.5 Ntbglobal.com Site’ye ve özelliklerine farklı erişim oluşturma, reddetme veya sınırlandırma hakkına farklı Kullanıcıları göz önünde bulundurarak sahiptir veya site özelliklerini değiştirme veya yeni özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Her bir Kullanıcı Ntbglobal.com’u herhangi bir şekilde Kullanıcıya yalancı durumuna düşürmemeyi peşinen kabul eder, veya herhangi üçüncü parti bir kişinin Siteyi kullanamaması (bozulma, sınırlı erişim, Site’deki özelliklerin iptali veya değiştirilmesi vb), herhangi bir gecikme, hatalar veya iletişim veya aktarmaya bağlı problemler veya herhangi bir zararın (doğrudan, dolaylı, bağıl vb) Sitenin veya özelliklerinin kullanımında sıkıntıya sebep olması Ntbglobal.com’u yalancı durumuna düşürmez.
 • 3.6 Hiçbir Kullanıcı Ntbglobal.com tarafından kullanılan ağları veya bilgisayar sistemlerinin bütünlüğünü bozmak için herhangi girişimde bulunamaz, ve/veya diğer hiçbir Kullanıcı ve hiçbir Kullanıcı benzer ağ ve bilgisayar sistemlerine izinsiz erişim sağlama girişiminde bulunamaz.
 • 3.7 Sizi Ntbglobal.com’un tasarrufundaki her bir Kullanıcı bilgisinin kullanımı ve korunmasını yöneten Ntbglobal.com’un Gizlilik Sözleşmesini öğrenmek için özellikle okumanızı öneririz. Burada her bir Kullanıcı, Gizlilik Sözleşmesini ve bunun güncelleştirme ve yenilemelerini de kabul eder. Her bir Kullanıcı, Ntbglobal.com’ Site’de her zaman güncel Gizlilik Sözleşmesi versiyonu bulundurması gerektiği için zaman zaman Gizlilik Sözleşmesini yenileyebileceğinin doğruluğunu kabul eder. Site kullanımının devamı Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş olduğunuzun farzedilmesini gerektirir ki böyle kullanım zamanında Site’de görüntülenir.
 • 3.8 Ntbglobal.com’e erişiminiz ve kullanımız konusunda başkalarının özel mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde çiğnemeyeceğiniz konusunu kabul etmiş sayılırsınız. Ntbglobal.com telif haklarını defaatle çiğneyen veya başkalarının özel mülkiyet haklarını ihlal eden üye veya kullanıcılarının hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Ek olarak, Ntbglobal.com herhangi bir kullanıcının hesabını başkalarının haklarını yine Ntbglobal.com servislerini kullanarak ihlal ederse kapatma hakkına sahiptir, veya MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI. herhangi bir kullanıcının Ntbglobal.com’un faaliyetlerine, yapısına veya diğer kullanıcılara veya Ntbglobal.com’in özgün kimliğine nedenli veya nedensiz herhangi bir sebeple zarar vereceğine inanırsa, hesabını kapatma hakkına sahiptir.
 • 4 Üyenin site kullanım şartlarını ve yasal uyarılarına dair hükümleri ihlal edici hukuksuz ve kural dışı işlemleri olduğu takdirde NtbGlobal tedbiren ilk aşamada üyeliği askıya alır(siteye tüm erişimlerini kapatır, reklamlarını) , üyeden ilgili iddianın ispatını ister, üye, en geç 3 iş günü içerisinde ilgili bilgi ve belgeleri NtbGlobal e mail olarak gönderir ve ibrasına yönelik girişimlerde derhal bulunmak zorundadır. Aksi halde NtbGlobal tek taraflı sözleşmenin feshi, mahkeme, icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına suç duyurusunda bulunma, geçici men, sürekli men, kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini konusunda girişimler, dava açma, açılan davalarda tanıklık yapma belge ve bilgi sağlama gibi tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI. nin tam yetkili olduğunu üye peşinen kabul eder.
 • 5 Kayıtlı Kullanıcılar
 • 5.1 Site’deki online bilgi formunu gerekli bilgileri (isim, adres, telefon, faks numarası, e-posta adresi, iş detayları gibi) girerek dolduran her bir kullanıcı Ntbglobal.com’in kayıtlı bir kullanıcısıdır (bir “Kayıtlı Kullanıcı”). Ntbglobal.com her bir Kayıtlı Kullanıcı için bir hesap (“Hesap”) yayınlayacak ve her bir Kayıtlı Kullanıcı bir kendi hesabına erişmek için bir kullanıcı adı (“Kullanıcı Kimliği”) ve şifre (“Şifre”) ile tanımlanacaktır.
 • 5.2 Ntbglobal.com web tabanlı bir e-posta hesabını limitsiz kullanım alanı ile e-posta gönderme ve alma için Kullanıcısına tahsis edebilir (“Eposta Hesabı”). Kullanıcı tüm site kullanıcıları için ve Eposta Hesabı üzerinden gerçekleşecek tüm mesajların içeriği için sorumlu olacaktır, aynı zamanda herhangi bir mesajın sonuçlarından sorumlu olacaktır.
 • 5.3 Eğer Kayıtlı Kullanıcı bir ticari kurumsa, siz şunları temsil edersiniz (a) siz bu Sözleşmeyi onaylamaya yasal olarak yetkiniz var, (b) kayıt olurken kullandığınız adres bu kurumun onaylı geçerli konumunu belirtmektedir, ve (c) Ntbglobal.com’a kayıt esnasında kullanılan tüm diğer bilgiler doğru, kesin, geçerli ve tamdır. Bu bilgi sağlamanın amaçları için, bir şube veya temsilcilik ofisi ayrı bir giriş için göz önüne alınmayacaktır ve iş sahibi kurumun temel konumu sayılan adresi buranın merkez ofisi kabul edilecektir.
 • 5.4  Kayıtlı bir Kullanıcı olarak kişisel bilgilerinizi Global Alıcı Veritabanımıza almamıza izin verirsiniz ve Ntbglobal.com’un bu bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşma konusunda yetkilendirirsiniz.
 • 5.5 Kayıtlı Kullanıcının Hesabını ve Eposta Hesabını 24 saatten az bir zaman içerisinde, Kayıtlı Kullanıcıya bildirerek herhangi bir zamanda iptal edebilir veya askıya alabilir. Bununla birlikte, bu bildirim bazı durumlarda gerekli değildir; (a) Kayıtlı Kullanıcı tarafından bu Sözleşmenin hükümlerini çiğnerse, veya (b) Ntbglobal.com’a Kayıtlı Kullanıcı tarafından verilen bilgiler yanlış, hatalı, geçerli değil veya eksikse üyeliği askıya almak için yeterli sebeptir, veya (c) MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI. eğer Kayıtlı Kullanıcı’nın faaliyetlerinin diğer Kayıtlı Kullanıcılara, diğer Kullanıcılara veya Ntbglobal.com’a veya ortaklılarına finansal kayıplar yaşatacağına veya yasal sorunlar çıkaracağına inanırsa.
 • 5.6 Kayıtlı Kullanıcı Eposta Hesabını önemsiz posta için, tanıtıcı mesaj zincirleri veya spam olarak veya herhangi bir kanunsuz, zarar verici, bezdirici, karalayıcı, küfürlü, tehditvari, terbiyesizce, müstehcenciliğin yayılması için veya nahoş olan her çeşit malzeme için kullanamaz. Bundan başka, Kayıtlı Kullanıcı Eposta Hesabını ısrarlı reklam faaliyetlerinin, promosyon bilgilerinin veya müstehcen, uygunsuz, kışkırtıcı, iğrendirici, karalayıcı, tehditvari içerikli herhangi bir içeriğin sirkülasyonu, iletimi, yayımı veya yayınlanması için kullanamadığı gibi, kışkırtıcı etkilerle ırkçılığa, ayrımcılığa, tehdite, gizliliğin çiğnemesine sebep olamaz.
 • 5.7 Bir Kayıtlı Kullanıcı Hesabını, Kullanıcı Kimliğini veya Şifresini Ntbglobal.com’un yazılı izni olmaksızın üçüncü bir şahsa satamaz, satmaya yeltenemez, satmayı teklif edemez, devredemez veya transfer edemez.
 • 5.8  Ücretsiz üyelik yapan Kullanıcıların hesapları, üyelik başlangıç tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra site yönetimi tarafından geçici veya kalıcı olarak erişime kapatılacağı gibi, Ntbglobal.com bir Hesabı ve/veya Eposta Hesabını ve herhangi bir Kullanıcıya bağlı Kullanıcı Adı ve Şifresinin yayımını her ne sebeple olursa olsun reddedebilir ve kaydını geri çevirebilir.
 • 6-Ntbglobal.com üzerinde Bilgi Yayınlayan Kullanıcılar
 • 6.1 Site üzerindeki yardımcı yönergeleri kullanarak ve Siteden sağlanan düzenleme araçlarını kullanarak bilgi yayınlamak için Kayıtlı Kullanıcı olmalısınız. Durumunuz Bölüm 4’teki hükümlerce belirtildiği şekilde olacaktır.
 • 6.2 Ntbglobal.com, onun ortaklıkları, yöneticileri veya çalışanları ile herhangi bir Kullanıcı arasında, Sitedeki Kullanıcı bilgilerinin herhangi birinin Ntbglobal.com tarafından görüntülenmesinin avantajının kullanılmasına ilişkin bir satış acenteliği sözleşmesi yoktur.
 • 6.3 Burada belirtilen her Kullanıcı, (a) Ntbglobal.com’e Site görüntülenmek üzere doğru, kesin, geçerli ve tam bilgiler vermeyi, ve (b) tüm bu bilgilerin doğru, kesin, geçerli ve tam olarak korunması için bakım ve gerekli düzenlemeleri taahhüt ve kabul eder. Her bir kullanıcı bu vesileyle değiştirilemez, kalıcı, yaygın, özgün, telifsiz, çoğaltılabilir yetkiyi Ntbglobal.com’e yayınlanması ve bu Sözleşmedeki amaçlarla uyumlu benzer Kullanıcılar tarafından sağlanan tüm bilgilerin kullanımına onay verir ve ayrıca bilinen veya bilinmeyen bir medya içerisindeki sahip olunan materyal ve bilgilerin yayın, telif ve veritabanı kullanım haklarının denetlenmesine onay verir.
 • 6.4 Her bir kullanıcı bu vesileyle Site’de yayınlanan herhangi bir materyal veya bilgi için gerekli tüm üçüncü parti telif hakkı, marka tescili, ticaret sırrı veya patent hakları sağlanmalıdır veya herhangi bir üçüncü şahsın kişisel veya müseccel hakları (mahremiyet hakları ve kişilik haklarıyla sınırlı olmayıp içerir) ile bağlantılı diğer lisans ve izinler veya gerekli olabilir veya bunun için Ntbglobal.com’a bunları sağlar veya gösterim için Ntbglobal.com’i yetkili kılar. Site’de gösterilen bilgi veya materyalleri etkileyen veya bağlantılı olan üçüncü şahıs telif hakları, marka tescili, ticari sır hakları, patentleri ve diğer kişisel veya müseccel hakları, mahremiyet hakları ve kişilik haklarıyla sınırlı olmayıp içermekle beraber, Site’de görüntülenen veya teklif edilen ürünleri etkileyen veya bağlantılı olanlar bundan sonra “Üçüncü Parti Hakları” olarak anılacaktır. Her bir kullanıcı Site’de yayınlayacağı veya Ntbglobal.com’a sağlayacağı veya Ntbglobal.com’un bilgileri yayınlamak üzere yetkilendirdiği her türlü bilgi ve materyalin ve gösterilen ürünlerin sorumluluğunu üstelenerek bunların herhangi bir şekilde Üçüncü Şahıs Hakları’nı çiğnemeyeceğini veya bu bilgilerin sahibinin izni dahilinde bildirildiğin kabul, beyan, taahhüt ve garanti eder. Her bir Kullanıcı aynı zamanda Site’de gösterilen ve teklif edilen ürünlerin üretimi, teklifi, satışı, ithalatı ve dağıtım haklarının olduğunu ve bu ürünlerin üretim, teklif, satış, ithalat ve/veya dağıtımının herhangi bir şekilde Üçüncü Şahıs Hakları’nı ihlal etmediğini kabul, beyan, taahhüt ve garanti eder.
 • 6.5 Ntbglobal.com’da yayınlanmak üzere bilgi kaydeden her bir Kullanıcı şu maddeleri içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder:
 • * hileli bilgi veya hileye sebep olacak teklifler veya sahte veya çalıntı ürünlere ait satış teşebbüsleri, kanunlarla yasaklanmış ürün pazarlama ve/veya satışı, veya diğer kanundışı faaliyetlerin tanıtımı;
 • * Sitenin diğer Kullanıcılarını dolandırmak amaçlı planların veya diğer kanunsuz amaçların bir parçası olmak; üçüncü şahısların telif hakkı, patent, marka tescili, ticaret sırrı ile diğer mülki hakları ile Üçüncü Şahıs Haklarını çiğneyen servis veya ürün satışlarıyla ilişkili olmak; herhangi bir kanun, statü, yasa veya düzenlemeyi çiğneme (dışarı verme yönetimi, tüketicinin korunması, haksız rekabet, ayrımcılık veya yanlış reklâm sınırlaması olmaksızın dahildir) lekeleyici, onur kırıcı, kanunsuzca tehdit veya bezdirici faaliyetlerde bulunma; lekeleyici, onur kırıcı, kanunsuzca tehdit veya bezdirici faaliyetlerde bulunma;
 • * müstehcen olma veya pornografi veya seks içerikli ticaret eşyaları veya benzer diğer içeriklerin yayınlanması veya seks içerikli veya küçüklere zararlı malzemelerin promosyonu; yarış, seks, din, ulusalcılık, sakatlık, seks eğilimi veya yaş tabanlı ayrımcılık tanıtımları;
 • * yetkisiz reklam veya zarar verici materyaller içerme (spam oluşturucular dahil), herhangi birinin özel hayatına tecavüz etme veya suç içerikli olabilecek bir unsura müdahil olma, sivil sorumluluklara engel çıkarma, veya herhangi bir kanun ve düzenlemeyi çiğneme;
 • * Turkishexporter ile yarışan bir ticari faaliyetle bağlantılı herhangi bir Kullanıcıdan ısrarla iş bağlantısı isteme;
 • * bilgisayar virüsü içeren bilgi veya diğer yıpratıcı cihazlar ve zarar verici etkiler içeren kodlar içeren bilgi, herhangi bir yazılım ve donanıma, veri veya kişisel bilgilere zarar verici içerikler;
 • * bu Sözleşme ile yasaklanan servisler veya ürünlerin doğrudan veya dolaylı tanımlarını içeren bağlantıları verme;
 • * veya Ntbglobal veya iştiraklerine için engel oluşturacak içerikler.
 • 6.6 MERT GRUP YATRIM ORTAKLIĞI. Site’de görüntülenen ve mantıken kanunsuz olduğuna inandığı, Ntbglobal.com’a engel çıkaran, bu Sözleşmeye uymayan veya Ntbglobal.com’un görüşüne ters düşen içerikli materyalleri kaldırma konusunda gerekli yetkiye sahiptir. Ntbglobal.com şüphelenilen herhangi bir suç veya asayişi olumsuz etkileyen durumda üçüncü şahıslarla, özel müfettiş ve/veya develt güçleriyle tam olarak işbirliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Ntbglobal.com eğer bir devlet kurumu veya (kanun uygulayıcı) emniyet birimi, zarar görmüş üçüncü bir şahıs veya bir başka yasal faaliyet talep ederse Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini açıklayabilir ve Ntbglobal.com bunun sonuçlarından sorumlu değildir ve Kullanıcı Ntbglobal.com’a karşı bu bilgi açıklama karşısında suçlamayacağı veya herhangi bir tavır almayacağını kabul eder. Yukarıda sözü edilen herhangi bir bağlantıda, Ntbglobal.com herhangi bir Kullanıcının Hesabını sağduyulu bir tavırla askıya alır veya iptal edebilir. Bu bölümde bahsedilen faaliyetlerden herhangi birini yapması durumunda, oluşacak sonuçlar veya herhangi bir zararda Kullanıcı Ntbglobal.com’i sorumlu tutmayacağını kabul eder ve aynı zamanda Kullanıcı Ntbglobal.com’in böyle bir faaliyette bulunabileceğini kabul eder.
 • 7-Alıcı ve Tedarikçiler arasında Görüşmeler
 • 7.1Site üzerinden, Ntbglobal.com alıcılarla satıcının ürünleri ve servisleri arasında bilgi alışverişi için web tabanlı elektronik bir platform sağlar. Ntbglobal.com özel görüşmelerde ne satıcıyı ne de alıcıyı temsil etmez ve yapılan görüşmelerden herhangi bir komisyon talep etmez. Yalnızca Kullanıcının teknik yetersizlikleri söz konusu olduğunda yardımcı olmak amacıyla alıcılarla yapılacak görüşmelerin sonucunda bir ürün veya hizmet satışı gerçekleşirse, buradan Kullanıcının belirleyeceği oranda bir komisyon hak eder. Sonuç olarak, Ntbglobal.com Site üzerinde satış amaçlı sergilenen ürün ve hizmetlerin mevcudiyeti bir satışın tamamlanması için tedarikçilerin mevcudiyeti veya satın alacak olan alıcının mevcudiyeti, kanuna uygunluğu, güvenliği veya kalitesi hakkında sorumlu değildir veya kontrol edemez.
 • 7.2 Kullanıcılar hatalı uygulamalar yapan insanlarla yapılacak alışverişlerin riskleri konusunda uyarılmışlardır. Ntbglobal.com Kullanıcıların Siteye kayıt olurken verdikleri bilgilerin kesinliğinin teyidi için çeşitli teknikler kullanır. Bununla birlikte internette kullanıcı bilgi teyidi zor olduğundan, Ntbglobal.com Kullanıcı’nın sağladığı kimlik bilgilerinin (sınırlama olmaksızın, W tip üyelik, B tip üyelik, C tip üyelik, G tip üyelik) doğruluğunu teyit etmez ve edemez.
 • 7.3 Her bir Kullanıcı Siteyi kullanarak yapacağı alım satım işlemlerinde riskleri tamamen kabul eder ve bu durumda Site kullanılarak yapılan çeşitli ürün veya hizmetlere bağlı sonradan ortaya çıkan aktivilerle ilgili bağlantılardan oluşabilecek zarar veya sorumluluk risklerini tam olarak üstlenir. Benzer riskler ürünler veya hizmetlerin yanlış anlaşılmasını içerebildiği gibi, hileli tasarılar, tatmin etmeyen kalite, karşılanmayan ürün özellikleri, zarar verici veya tehlikeli ürünler, kanunsuz ürünler, teslimde veya ödemede gecikmeler, hatalı maliyet analizi, garantinin yerine getirilmemesi, kontrata uyulmaması ve nakliye kazalarıyla da sınırlı değildir. Bu riskler aynı zamanda üretim, nakliye, dağıtım, teklif, gösterim, alım, satım ve/veya Site’de gösterilen veya sunulan ürünler ve hizmetlerin zarar görme risklerini de kapsar veya Üçüncü Şahıs Haklarının çiğnenmesi durumunu iddia edebilir ve bu risk Kullanıcının savunma harcamalarına girmesine veya Üçüncü Şahıs Haklarının üçüncü şahısların iddiasıyla bağlantılı diğer giderlerine sebep olabilir. Benzer riskler aynı zamanda Sitedeki Kullanıcılar tarafından sağlanan ürünlerin Site kullanılarak yapılan alım ve satım işlemleri sonucunda satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlar veya sıkıntıların tüketiciler, satınalmacılar, son kullanıcılar veya diğerlerince suçlamalarını içerebilir. Yukarıda bahsedilen riskler bundan böyle “İşlem Riskleri” olarak anılacaktır. Her bir Kullanıcı MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI ’nın İşlem Riskleriyle bağlantılı veya bunların bir sonucu olarak görünen herhangi bir masraf, iş kaybı, rahatsızlıklar, zararlar, maliyetler, engeller veya hasarlar için sorumlu tutulmayacağını kabul eder.
 • 7.4 Kullanıcılar Sitenin kullanımının bir sonucu olarak yönetilen tüm işlemelerin şartlarının ve hükümlerinin hepsinden tek başlarına sorumludurlar, aynı zamanda ödeme şartları, geri dönüşler, garanti şartları, yükleme, sigorta, ücretler, vergiler, ünvan, lisanslar, para cezaları, ruhsatlar, taşıma, nakliye ve depolamayı da limitsiz kapsar.
 • 7.5 Eğer herhangi bir Kullanıcı bir işlemden dolayı herhangi bir kişiyle veya firmayla muhalefet durumunda olursa, bu Kullanıcı MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI.nın (ve acentelerimizi, ortaklarımızı, yöneticilerimizi, elemanlarımızı ve işçilerimizi) tüm suçlamalardan, isteklerden, muamelelerden, maliyetlerden, masraflardan ve zararlardan (limitsizce herhangi bir güncel, özel, tesadüfi veya sonuçsal zararları da kapsar) serbest bırakmak ve zararını tazmin etmeyi kabul eder.
 • 8-Sorumluluk Sınırı
 • 8.1 NTBGLOBAL.COM SİTESİNDEKİ SERVİSLER VE FAALİYETLER “OLDUĞU GİBİ” VEYA “OLABİLECEĞİ GİBİ” TABANINA GÖRE SAĞLANMAKTADIR VE NTBGLOBAL.COM BURADA KESİN BİR DİLLE, İFADE EDİLEN BİR KISIM VEYA TÜM GARANTİLERİ YOKSAYAR, AYRICA ŞU DURUM, KALİTE, SAĞLAMLIK, PERFORMANS, KESİNLİK, GÜVENİLİRLİK, TİCARİ DURUM VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ DE KAPSAR.
 • 8.2 NTBGLOBAL.COM SITE ÜZERİNDEN VEYA SİTEDE GÖRÜNTÜLENEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN GEÇERLİLİĞİ, KESİNLİĞİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ, STABİLİTESİ, TAMLIĞI VE GÜNCELLİĞİ HAKKINDA GARANTİ VEYA TEMSİL VERMEZ. NTBGLOBAL.COM SITEDE GÖRÜNTÜLENEN VEYA TEKLİF EDİLEN HİZMETLER VE ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, NAKLİYESİ, DAĞITIMI, TEKLİFİ, GÖSTERİMİ, SATINALINMASI, SATIŞI VEYA KULLANILMASININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI ÇİĞNEYİP ÇİĞNEMEDİĞİNİN GARANTİSİNİ VERMEZ; VE NTBGLOBAL.COM SITE’DE GÖRÜNTÜLENEN VE TEKLİF EDİLEN HİÇBİR ÜRÜN VEYA HİZMETE GARANTİ VERMEZ.
 • 8.3Site’den sağlanan veya indirilen herhangi bir materyal her bir Kullanıcının kendi inisiyatifinde ve riskindedir ve her bir Kullanıcı indirilen herhangi bir materyalden kaynaklanabilecek veri kaybı veya bilgisayar sistemine gelecek herhangi bir zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Ntbglobal.com’ten veya Site üzerinden Kullanıcı tarafından yazılı veya sözlü sağlanmış hiçbir tavsiye veya bilgi garantisi yoktur ve burada açık ve net bir şekilde burada ifade edilmemiştir.
 • 8.4Site üzerinden ulaştırılan hizmet veya içeriğin doğal afet, kabul edilebilir kontrolün ötesindeki sebep veya zorlamalar ile birlikte internet bağlantı sorunları, bilgisayar kaynaklı sorunlar, iletişim hatları veya diğer cihaz sorunları, elektrik hattı problemleri, grevler, iş kayıpları, isyanlar, ayaklanmalar, sivil karışıklıklar, malzeme veya iş kıtlığı, yangınlar, sel baskını, fırtınalar, patlamalar, doğal afetler, savaş, devletin faaliyetleri, ulusal veya yabancı mahkeme kararları veya üçüncü şahısların yetersiz performansları dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak bozulması, kaybı veya gecikmesinden dolayı Ntbglobal.com sorumlu tutulamaz.
 • 8.5Herbir Kullanıcı, Site’nin kullanımından (Kullanıcının bilgilerinin Site’de gösterilmesi dahil) doğacak veya bu Sözleşmenin şartlarının ve hükümlerinden herhangi birinin çiğnenmesiden kaynaklanacak her türlü kayıplar, suçlamalar, borçlar (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) Ntbglobal.com’i, ortaklıklarını, yöneticilerini, çalışanlarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul eder. Herbir Kullanıcı, Ntbglobal.com’e Kullanıcı tarafından verilen garantiler ve temsilciliklerden herhangi birinin Kullanıcının çiğnemesiyle oluşabilecek (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) her türlü kayıplar, suçlamalar, borçlar (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) ile yukarıda Bölüm 5.3, 5.4 ve 5.5’te belirtilenler dahil, Ntbglobal.com’i, ortaklıklarını, yöneticilerini, çalışanlarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul eder. Herbir Kullanıcı, Site’de görüntülenen ve teklif edilen ürünlerle ilgili üçüncü şahıslar veya Üçüncü Şahıs Hakları davacıları tarafından iddia edilen suçlamalardan herhangi birinin sonucu olarak doğrudan veya dolaylı oluşabilecek her türlü kayıplar, suçlamalar, borçlar (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) Ntbglobal.com’i, ortaklıklarını, yöneticilerini, çalışanlarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul eder. Her bir kullanıcı ayrıca kabul eder ki, Site üzerinden başkaları tarafından gönderilen materyallerin lekeleyici, tiksindirici veya yasaya ayrıkı özellikler içermesi ve bunlardan kaynaklanabilecek hasar riskleri bütünüyle Kullanıcıya aittir. Ntbglobal.com kendi tasarrufunda olmak kaydıyla sizin tarafınızdan tazminat konusu olabilecek herhangi bir sorunun kontrolü ve kişiye özel savunma için hakka sahiptir, mevcut herhangi bir savunmanın iddiası durumunda Ntbglobal.com ile işbirliği yapabilirsiniz.
 • 8.6SoNtbglobal.com herhangi bir özel, direkt, dolaylı, cezai, tesadüfi veya dolaylı zararlar veya çeşitli zararlar (kar kaybı, iş kaybı, bilgi kaybı gibi) ihmal, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya aşağıda sayılanlardan herhangi birinin sonucunda oluşacak zararlardan herhangi birinden dolayı sorumlu tutulamaz:
 • * Sitenin kullanımında yetersizlik;
 • * Site üzerinden üçüncü parti bir servis sağlayıcı veya Kullanıcıdan sağlanan veya satın alınan hizmet, bilgi, veri, örnek veya eşyalarda meydana gelecek arızalar;
 • * Üçünü Şahıs Haklarının ihlali veya Kullanıcıcının Sitede görüntülenen veya sunulan ürünler ve hizmetlerin üretim, nakliye, dağıtım, teklif, satınalma, satma ve/veya kullanımının Üçüncü Şahıs Haklarını ihlali iddiası ihtimali veya ihlali; veya Üçüncü Şahıs Hakları davacılarınca suçlamalar, talepler veya hakların iddiasıyla bağlantılı tazmin talebi veya savunma amaçlı yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından yapılan suçlamalar;
 • * herhangi bir Kullanıcını kişisel bilgi veya verisine üçüncü şahısların yetkisiz erişimi; veya Özel Servislerle bağlantılı sorunlar baştan savma, önemsememe dahil.
 • 9-Fikri Mülkiyet Hakları
 • 9.1 Ntbglobal.com Site’nin tüm haklarının yasal lisans ve tek sahibidir ve aynı zamanda Ntbglobal.com İçeriğinin de tek sahibidir. Site ve Ntbglobal.com İçeriğinin ticari sırları ve fikri mülkiyet hakları uluslar arası telif hakları ve diğer yasalarla korunmuştur. Site’deki ve Ntbglobal.com’daki tüm ünvan, iyelik ve fikri mülkiyet hakları Ntbglobal.com, onun ortaklıkları veya Ntbglobal.com İçeriğinin lisansörü ile kalır. Bu Sözleşme dahilinde veya Ntbglobal.com tarafından korunan bu haklar sahiplenilmiştir.
 • 9.2“MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI.”, “NTBGLOBAL”, “NTBGLOBAL.COM”, ve bağlı ikonlar ve logolar kayıtlı markalardır ve MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI. şirketinin yetkisindeki hizmet markalarıdır ve geçerli telif hakkı, marka ve müseccel haklar kanunlarınca korunmuştur.
 • 10-Bildirimler
 • 10.1 Ntbglobal.com’a tüm bildiriler ve talepler eğer yazılı ve tam olarak MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI.’na aşağıdaki şekilde ulaştırıldığında etkin olacaktır: MERT GRUP YATIRIM ORTAKLIĞI., Fevzi Çakmak Mah. Sivas Bulv. Kılıç Apt. No:109/4 Kocasinan / Kayseri / TURKEY Yasal Departmant Dikkatine
 • 10.2 Kullanıcıya gönderilen tüm bildiriler ve talepler kişisel olarak bir kargo ile, taahhütlü posta, faks veya Kullanıcı tarafından Ntbglobal.com’a sağlanan aktif geçerli bir e-posta ile teslim edildiğinde etkin olacaktır, veya böyle bir bildiri veya talebin Site’nin ücretsiz olarak herkesin erişebileceği bir alanda postalanması ile etkin olacaktır. Bir Kullanıcıya bildiri yapıldığında, Kullanıcıya gönderilen iletişimi (fiziksel veya elektronik formlarla) Ntbglobal.com gösterebildiği zaman veya böyle bir bildiriyi Site’nin ücretsiz olarak herkesin erişebileceği bir alanda postalaması durumunda Kullanıcının bilgilendirildiği kabul edilecektir,
 • 11-Genel
 • 11.1 Ücretli Servislerle ilişkili olarak herhangi ilave sözleşme maddelerine hakkında, Kullanıcı ile Ntbglobal.com arasında Siteye erişim ve kullanımı için bu Sözleşme ve Gizlilik Anlaşması tam sözleşme oluşturur, burada bahsi geçen aynı konu maddesiyle alakalı olarak yazılı veya sözlü herhangi bir öncelikli sözleşme yerine geçer.
 • 11.2 Ntbglobal.com ve Kullanıcı bağımsız kişilerdir ve acentelik, ortaklık, işbirliği, işçi-işveren veya franchising ilişkisi bu Sözleşme dahilinde kurulmamıştır.
 • 11.3 Buradaki herhangi bir hüküm geçersiz veya uygulanmaz olduğu farzedilirse, benzer hüküm listeden çıkarılacak ve kalan hükümler uygulanacaktır.
 • 11.4 Başlıkla sadece referans amaçlı kullanılmış olup, bölümün hiçbir yolla içeriği veya konusunu tanımlamaz, yorumlamaz, sınırlamaz.
 • 11.5 Bu şartlar ve hükümler altında bir Kullanıcının sözleşmeye hükümlerine uymaması konusunda Ntbglobal.com herhangi bir şekilde bir hakkını isteme konusunda faaliyette yetersiz kalırsa bile hakkında feragat etmez ve sonradan ortaya çıkabilecek benzer şekilde sözleşemeyi çiğneme durumlarında Ntbglobal’in haklarını koruma konusunda harekete geçmekten alıkoymaz.
 • 11.6 Ntbglobal.com, bu Sözleşmedeki ve herhangi bir şahıs veya kurum için olan Ücretli Servislerle bağlantılı herhangi bir sözleşmedeki yükümlülükleri ve görevleri devretme hakkına sahiptir.
 • 11.7 Burada Taraflar bu Sözleşmeye istinaden herhangi bir anlaşmazlık durumunda Türkiye Mahlemelerinin özgün selahiyetini kabul ederler.
 • 12-CAYMA HAKKI VE DEVİR YASAĞI
 • 12.1 İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri'ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri'ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca da Müşteri'nin cayma hakkı bulunmamaktadır. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt
  eder. Bununla beraber Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğan haklarını bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe kullandırmayacağını kabul eder.